Gdy pojawia się ryzyko niewypłacalności, firma, ratując się przed bankructwem, może zainicjować rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. To procedura prawna, która daje szansę na dogadanie się z wierzycielami w celu uniknięcia upadłości lub przynajmniej w celu ograniczenia jej konsekwencji. Istnieją cztery rodzaje takich postępowań, w tym postępowanie o zatwierdzenie układu, przyśpieszone postępowanie układowe, układowe standardowe i sanacyjne.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

To procedura zapewniająca dłużnikowi (przedsiębiorstwu) największą samodzielność. Przedsiębiorstwo wybiera nadzorcę układu i podpisuje z nim umowę. Następnie firma sama przygotowuje propozycje układowe, przedstawia je wierzycielom i zbiera od nich głosy, co ma doprowadzić do zawarcia układu. W postępowaniu o zatwierdzeniu układu znaczenie ma procentowa wartość spornych wierzytelności względem wszelkich wierzytelności, które uprawiają do głosowania nad układem. W związku z tym, o ile postępowanie o zatwierdzenie układu jest najprostszą formą postępowania restrukturyzacyjnego, o tyle nie zawsze może być przeprowadzone.

Przyśpieszone postępowanie układowe

To zmodyfikowana formą postępowania o zatwierdzenie układu (https://uppercase.pro/porady/postepowanie-zatwierdzenie-ukladu-po-nowemu), która zakłada skorzystanie z pośrednictwa sądu. W tym wariancie to sąd wyznacza nadzorcę, który przygotowuje plan restrukturyzacyjny, określa istniejące wierzytelności przedsiębiorstwa i wierzytelności sporne. Takie postępowanie nie może być wszczęte, jeśli poziom wierzytelności spornych przekracza piętnaście procent wszystkich wierzytelności, dokładnie tak samo, jak w postępowaniu o zatwierdzenie układu. W tej procedurze przedsiębiorca zachowuje czynności zwykłego zarządu, a pozostałe może dokonywać wyłącznie za zgodą nadzorcy.

Postępowanie układowe

To rodzaj tradycyjnego postępowania, w którym nadzorcę wyznacza sąd. W tym przypadku ma on więcej czasu na wykonanie określonych czynności niż w postępowaniu przyspieszonym. Zaletą tej formy postępowania jest brak ograniczeń co do jego wszczęcia. Ponadto uczestnicy postępowania (przedsiębiorca i wierzyciele) mają prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec umieszczenia lub pominięcia określonego rodzaju wierzytelności w spisie przygotowanym przez nadzorcę.

Postępowanie sanacyjne

O ile przyśpieszone i tradycyjne postępowanie układowe, a także postępowanie o zatwierdzenie układu pozostawia przedsiębiorcy wysoki poziom kontroli nad prowadzeniem firmy, o tyle postępowanie sanacyjne zapewnia zdecydowanie większe uprawnienia nadzorcy wyznaczonemu przez sąd. Takie postępowanie ma na celu nie tylko rozwiązanie kwestii wierzytelności spornych, ale także doprowadzenie do poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa zagrożonego upadkiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj